การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้าและเงิน vegetmart.com รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน ในกรณีลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าอันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1.ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า เช่น ไม่ชอบสี, คิดว่าเล็ก, คิดว่าใหญ่, คิดว่าจะใช้งานได้, คิดว่าเหมือนกับที่เคยมี ฯลฯ
2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
3. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ หรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน
4. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าซ้ำกับสินค้าที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว

ทาง Vegetmart.com รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
4. ทาง Vegetmart.com จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
5. ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ (ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่อท่านตรวจสอบ Order Confirmation ที่ทาง vegetmart.com ส่งกลับไปให้ท่านยัง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้)

ขั้นตอนการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถที่จะแนบหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้ทางลูกค้าเป็นเองจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

240 ถ.นิคมลำตะคอง (หมายเลข 2235) หมู่ 24 ซอย 3 ต หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จว.นครราชสีมา 30130

หมายเหตุ

 • การคืนสินค้าทางไปรษณีย์ ให้แนบใบเสร็จพร้อมสินค้า จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ (หลังจากได้รับสินค้าแล้ว) เพื่อยืนยันสถานการณ์การคืนสินค้า
 • การส่งคืนสินค้ากลับให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ
 • Vegetmart.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในกรณีที่ Vegetmart.com ไม่มีสินค้าที่สามารถเปลี่ยนคืน
 • สินค้าได้ ลูกค้าสามารถเลือกสินค้ารายการอื่นในราคาเดียวกันได้

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ความน่าเชื่อถือของเรา
 • ชื่อและที่อยู่จริง จดทะเบียนเว็บไซต์
 • ที่อยู่จริง ตรวจสอบได้
 • เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนจริง ตรวจสอบได้
 • สินค้าของแท้ 100%
 • สินค้ามีที่อยู่ และแหล่งผลิตกำกับ
 • สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน
 • จัดส่งสินค้าจริง ถึงมือลูกค้า
 • ใช้บริการ บริษัทจัดส่งสินค้าชั้นนำ
 • แจ้งสถานะสินค้า สั่งซื้อ จนถึงมือลูกค้า
 • ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

เพิ่มเพื่อน