vegetmart.com ถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในแนวความคิด “ชีวิตต้องพึ่งพาธรรมชาติ” ธรรมชาติ คือ ระบบความสมดุลแห่งสรรพสิ่งที่เกื้อกูล พึ่งพาอาศัย และเชื่อมโยงกัน มนุษย์เป็นองค์ประกอบเล็กๆในระบบธรรมชาติ ดังนั้นการดำรงอยู่ของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

แต่ด้วยยุคสมัย ที่การดำรงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้น ทั้งเรื่องการกิน การอยู่อาศัย การใช้ชีวิต ตลอดจนการดูแลรักษาโรคภัยต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อ “คุณค่าของชีวิต”

ดังนั้น ด้วยวิถีแห่งระบบธรรมชาติและปัจจัยองค์ประกอบการใช้ชีวิตดังกล่าว เรา vegetmart.com จึงต้องการทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อให้ชีวิตมนุษย์กับธรรมชาติได้ใกล้ชิดกัน ด้วยการคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล วัตถุดิบ ที่ผ่านกระบวนการปลูก การผลิต การแปรรูปจากธรรมชาติ ตามคำนิยามของเรา คือ “ธรรมชาติ..ที่อยู่ใกล้คุณ”

Vegetmart.com เราคือผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์, เพื่อสุขภาพ, เพื่อความงาม ผิวพรรณ, อาหาร, ยารักษาโรค ฯลฯ ที่มีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ, ธัญพืช, อาหารแห้ง, ชาและเครื่องดื่มสมุนไพร, ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ เป็นต้น

Vegetmart.com จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver

Vegetmart.com ดำเนินการบริหารโดย คุณกิตติเชษฐ์ ทิพย์สุข ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์และระบบค้าขายออนไลน์มากว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพในแขนงต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นที่พึงพอใจทั้งกระบวนการซื้อขายและการใช้งาน

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ความน่าเชื่อถือของเรา
  • ชื่อและที่อยู่จริง จดทะเบียนเว็บไซต์
  • ที่อยู่จริง ตรวจสอบได้
  • เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนจริง ตรวจสอบได้
  • สินค้าของแท้ 100%
  • สินค้ามีที่อยู่ และแหล่งผลิตกำกับ
  • สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน
  • จัดส่งสินค้าจริง ถึงมือลูกค้า
  • ใช้บริการ บริษัทจัดส่งสินค้าชั้นนำ
  • แจ้งสถานะสินค้า สั่งซื้อ จนถึงมือลูกค้า
  • ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้

เพิ่มเพื่อน