ผลิตภัณฑ์เวชสำอางในเครือของ Dr. Anchalee Ain-ai, Cosmeceuticals, USA.

เวชสำอางค์ที่ผสมผสานผลงานทางวิทยาศาสตร์และสมุนไพรไว้ด้วยกันโดยใช้สารสกัดจากพืชและผลไม้เป็นตัวหลักในการรักษาปัญหาผิวพรรณ   สารในตำรับมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปราศจากการตกแต่งสี, น้ำหอม, และสารสังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวพรรณ
Dr. Anchalee Ain-ai
การศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาโททาง cosmetic and personal care products and technology (งานวิจัย microemulsions) จาก University of Rhode Island, USA, ปริญญาเอก ทาง Pharmaceutical Sciences (งานวิจัย nanotechnology in drug delivery systems) จาก University of Sciences in Philadelphia, USA .

จากประสบการณ์ด้านการปรุงยาที่ได้สะสมมาจากต่างประเทศเป็นเวลา 20กว่าปี เธอได้คิดค้นเวชสำอางของตัวเองขึ้น โดยการผสมผสานผลงานทางวิทยาศาสตร์และสมุนไพรไว้ด้วยกัน โดยใช้สารสกัดจากพืชและผลไม้เป็นตัวหลักในการรักษาปัญหาผิวพรรณ   สารในตำรับมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปราศจากการตกแต่งสี, น้ำหอม, และสารสังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวพรรณ
#Dr. Anchalee Ain-ai

Sort By:
View: